Sponsors

Wij zijn blij met de steun van onze sponsors!

Dankzij de bedrijven die op elke pagina van deze site zijn opgenomen is het mogelijk geweest om de Ronde van Vreeland weer te laten plaatsvinden.
We zijn iedereen zeer erkentelijk voor deze steun!